Skocz do głównej treści strony
Szkoła Podstawowa w Szczenurzy

Ekopracownia w naszej szkole

Ekopracownia w naszej szkole grafika
Ekopracownia w naszej szkole grafika
Ekopracownia w naszej szkole grafika
Ekopracownia w naszej szkole grafika

 

https://www.gov.pl/web/klimat

https://www.gov.pl/web/nfosigw/narodowy-fundusz-ochrony-srodowiska-i-gospodarki-wodnej

Nazwa zadania: „Utworzenie ekoPracowni w Szkole Podstawowej w Szcenurzy”

Nazwa programu: "PRWEE ekoPracownia - zielone serce szkoły"

Koszt kwalifikowany zadania (w PLN): 56.000,00 zł

Kwota oraz forma dofinansowania ze środków WFOŚiGW w Gdańsku (w PLN): Dotacja do kwoty 50.000,00 zł na dofinansowanie realizacji zadania pn. "Utworzenie ekoPracowni w Szkole Podstawowej w Szczenurzy" ze środków WFOŚiGW w Gdańsku

Wkład własny: 6.000,00 zł

Opis zadania: W ramach projektu w Szkole Podstawowej w Szczenurzy utworzona została ekoPracownia przyrodnicza, która będzie promowała zasady zrównoważonego rozwoju poprzez polepszenie dostępu do informacji o stanie i ochronie środowiska. Wyposażona w profesjonalne pomoce dydaktyczne, elementy laboratorium stacjonarnego, modele edukacyjne i zestawy do przeprowadzania doświadczeń, a także nowe meble. Głównym celem realizacji przedsięwzięcia jest rozpowszechnianie edukacji ekologicznej, która jest ważnym elementem w kształtowaniu postaw i rozwijaniu świadomości młodych ludzi. Dodatkowo zostaną zrealizowane następujące cele: zwrócenie uwagi na zagrożenia środowiska, przyzwyczajanie do oszczędności bogactw naturalnych, rozwijanie umiejętności służących zdobywaniu wiedzy, kształtowanie postaw proekologicznych społeczeństwa, wpajanie silnego związku ze środowiskiem. Realizacja zadania tworzy warunki w szkole, umożliwiających i wspomagających pracę nauczyciela z uczniem, poprzez wyposażenie bazy szkoły w niezbędne materiały dydaktyczne. Cele te są możliwe do osiągnięcia przy realizacji wszystkich przedsięwzięć (utworzenie ekopracowni oraz realizacji programu edukacyjnego). Dzięki utworzeniu pracowni uczniowie z całego powiatu lęborskiego mają okazję do korzystania z nowo powstałej miejsca, gdzie mogą zdobywać wiedzę na temat świata przyrody, ekologii oraz ochrony środowiska w ciekawy i zmodernizowany sposób. W ramach działań promujących edukację ekologiczną zaplanowano szereg przedsięwzięć takich jak konkursy, szkolenia, warsztaty, akcje, czy też kampanie informacyjno-edukacyjne.

https://wfos.gdansk.pl/

Warsztaty przyrodnicze:

1.  W dniu 12 października 2023 roku uczniowie z klas starszych udali się na warsztaty przyrodnicze do Czołpina w ramach projektu "Nawigacja w przyszłość, czyli lekcje z klimatem ze Słowińskim Parkiem Narodowym". Pod czujnym okiem pracowników Słowińskiego Parku Narodowego pogłębiali swoją wiedzę na temat tego nadmorskiego Parku, oglądali ekspozycję zwierząt i roślin, poznawali jeziora , najwyższe wydmy, czy latarnie. Podziwiali przepiękne wystawy w Muzeum SPN.

W ramach projektu obejrzeli film przyrodniczy oraz uczestniczyli w zajęciach na temat zanieczyszczenia powietrza i skali porostowej. Obejrzeli ciekawe eksponaty. Otrzymali w prezencie grę edukacyjną. Zwiedzili otoczenie Muzeum.

2. W dniu 23 października 2023 roku w ramach zajęć dzieci zapoznały się z Bałtykiem i jego mieszkańcami. Natomiast starsze klasy zapoznały się "za pan brat z dżdżownicami". 21 października przypadało Międzynarodowe Święto Dżdżownic i właśnie z tej okazji szczegółowo omówiono procesy glebotwórcze

i zagadnienia dotyczące życia w glebie. Dżdżownice doskonale nadają się do poruszania problemów ekologii środowiskowej i prowadzenia prostych obserwacji.

 3. 24 października 2023 roku uczniowie klas 4-8 wyruszyli na zajęcia warsztatowe w terenie. Pogoda tego dnia wyjątkowo sprzyjała młodym przyrodnikom. Pod czujnym okiem pracownika Słowińskiego Parku Narodowego pana Łukasza Fuglewicza poznawaliśmy ciekawe drzewo, które rośnie w parku wiejskim w Szczenurzy. To drzewo to kasztan jadalny i jest niezwykłe. I choć jest ono pomnikiem przyrody to większość zgromadzonych zgodnie stwierdziła, że nie jest im ono znane. Dlatego też kasztan jadalny został zgłoszony do Konkursu Drzewo Roku 2023, którego organizatorem był Klub Gaja. Co prawda nie udało się zdobyć tytułu "Drzewa Roku", ale dla nas ma ono niezwykłą wartość.

4. 26 października 2024 roku młodsi uczniowie na zajęciach z edukatorami ze Słowińskiego Parku Narodowego zgłębiali swoją wiedzę na temat pająków, grzybów i nasion. Dowiedzieli się, że "szczęśliwy jest dom, w którym pająki są", poznali też magię nasion. Uczestnicy ze starszych klas zostali zaproszeni do "Bałtyckiego laboratorium". Wykonali wiele doświadczeń, w których badali parametry Bałtyku, przyjrzeli się bliżej jego mieszkańcom oraz skarbom, jakie kryje wnętrze tego akwenu. Po raz kolejny udowodniono, że najlepszym sposobem jest nauka przez zabawę!

 

5. 2 listopada 2023 roku naszą szkołę odwiedzili znani już naszym uczniom pracownicy SPN, czyli pani Michalina Pączkowska i pan Łukasz Fuglewicz. Tym razem młodsze dzieci zgłębiały swoją wiedzę w terenie, a tematem ich spotkania były "Leśne kąpiele". Poznawały liście drzew, ich korę, wykonywały kompozycje

z darów lasu. Ich starsi koledzy w ekopracowni uczyli się "Rozpoznawania drzew

i krzewów w stanie bezlistnym". Wykonali zielnik z pędów drzew, uczyli się nazw gatunkowych, poznawali budowę anatomiczną drzew i wiele innych tajników

z fascynującego życia tych organizmów. 

 

 6. 16 listopada 2023 roku czwartoklasiści spotkali się z leśniczym

z Nadleśnictwa w Lęborku i z jego przyjaciółką bobrem Balbinką. Dzieci dowiedziały się podczas spotkania, jakie ptaki odlatują na zimę, a które zostają

w Polsce. Jakie ssaki zamieszkują polskie lasy i w jaki sposób przygotowują się na przetrwanie zimy.

7. Pola to sokół wędrowny. Odwiedziła naszych uczniów z klas IV-VII w dniu 23 listopada razem ze swoim opiekunem panem Łukaszem Grzenkowskim

z Nadleśnictwa Lębork. Uczestnicy spotkania poznali ciekawostki z życia ptaków drapieżnych. Dowiedzieli się, czym zajmuje się sokolnik, łowczy, myśliwy. Poznali tajniki pracy leśnika. To była wspaniała lekcja ornitologii!

8.   24 listopada 2024 roku naszą nową ekopracownię przyrodniczą odwiedzili uczniowie z klas 4-8 ze Szkoły Podstawowej w Maszewku. Zorganizowano specjalnie dla nich warsztaty ze Słowińskim Parkiem Narodowym. Wspaniałą lekcję przyrody przygotowali dla naszych gości pan Łukasz Fuglewicz i pani Michalina Pączkowska. Dzieci zgłębiały wiedzę z zakresu śladów i tropów zwierząt, uczestniczyły w różnorodnych zadaniach, wykonywały własne odlewy tropów. Zapoznawały się z ciekawostkami z życia sów: gdzie się chowają te ptaki, o kolorze piór, komunikacji w lesie i wiele innych. 

9.  24 listopada 2024 roku dla starszych uczniów odbyły się warsztaty przyrodnicze o śladach i tropach zwierząt oraz o ciekawostkach z życia sów. Warsztaty poprowadzili edukatorzy ze Słowińskiego Parku Narodowego. Zajęcia za każdym razem rozbudzają wśród dzieci pasje poznawcze, motywują do poznawania przyrody i budują naukowe podejście do rozwiązywania problemów.

10. 22 stycznia 2024 roku w mury naszej szkoły zawitał ponownie sokół wędrowny-Pola. Tym razem spotkanie zorganizowano dla przedszkolaków i uczniów z klas I-III. Dzieci poznały ciekawostki z życia sokoła, miały niepowtarzalną okazję "zmierzyć się oko w oko" z tym przepięknym gatunkiem. Niegdyś był to licznie gniazdujący gatunek w naszym kraju. Obecnie trwają prace nad reintrodukcją tego gatunku. Tym bardziej należy szerzyć wśród dzieci i młodzieży kwestie rozwoju populacji tych gatunków.

 

11. Uczniowie klas starszych spotkali się w dniu 23 stycznia 2024 roku z pracownikiem Słowińskiego Parku Narodowego, panem Łukaszem Fuglewiczem. Spotkania odbywają się przez cały rok szkolny, cyklicznie w ramach naszej współpracy ze SPN. Tym razem słuchacze zapoznali się z gatunkami ptaków, które zimują w Polsce. Następnie zaznajomili się, w jaki sposób uczestniczyć w Zimowym Ptakoliczeniu, które zorganizowane jest w dniach 26, 27 i 28 stycznia. Wyruszyli na zajęcia w terenie, aby sprawdzić zdobytą wiedzę w praktyce.

Poniżej link, pod którym można się dowiedzieć więcej o jego przebiegu:

https://otop.org.pl/zimowe-ptakoliczenie/

12. Światowy Dzień Mokradeł obchodzony jest w lutym. Z tej okazji dla naszych uczniów zostały zorganizowane warsztaty przyrodnicze ze Słowińskim Parkiem Narodowym. Edukatorzy przybliżyli niezwykłą rolę mokradeł i przypomnieli, że są pod ochroną. Ponadto uczestnicy rozwiązali zagadkę ,,Kto straszy na bagnach?". Już dziś każdy uczeń przekonał się, że chodzenie po bagnach wciąga.

13. 29 Lutego 2024 obchodziliśmy Dzień Żaby. Tym razem uczniowie poznawali gromadę niezwykłych płazów. Wysokie temperatury w lutym przyspieszyły czas wybudzenia z zimowego snu. Tym razem edukatorzy ze Słowińskiego Parku Narodowego przedstawili uczniom podstawowe gatunki oraz zapoznali z ich biologią. Zwrócili szczególną uwagę na migracje wiosenne żab i ropuch do zbiorników wodnych i wynikające z tego zagrożenia dla nich na drodze. Pamiętajmy, że płazy są w Polsce pod ochroną. Jeśli my zadbamy o nie, to one zadbają o nas!

14. Warsztaty przyrodnicze dla uczniów z Garczegorza. 18 marca 2024 roku naszą szkołę odwiedzili uczniowie klasy 6 i 7. Uczestnicy badali właściwości Bałtyku, sprawdzali jego zasolenie, obserwowali jego mieszkańców i porównywali Bałtyk z Morzem Północnym. Następnie nasi uczniowie z klasy I, II, IV i VI również uczestniczyli w zajęciach Bałtyk-morze doświadczeń. Po raz kolejny było to niezwykle owocne spotkanie, a wszystko dzięki edukatorom ze Słowińskiego Parku Narodowego.

 15. Dzień Ziemi 2024- ,,Planeta kontra plastik". To tegoroczne hasło obchodów Światowego Dnia Ziemi. Uczniowie naszej szkoły podjęli wyzwanie i przez cały  tydzień udowodnili, że zrezygnowali z plastikowych przedmiotów, a jeśli już przyszło im z nich korzystać, to sprawili, że były w wielokrotnym obiegu.  Wykonywali na bąbelkowej folii podwodne miasto Wenecję. Inspirowali się na utworach, do których ilustrację stworzył Stepan Zavrel, czeski ilustrator i malarz. Wystawa została zorganizowana w szkole dzięki Wydawnictwu Tatarak. Przez cały tydzień uczniowie pracowali na utworach, do których ilustracje tworzył Zavrel m. in. "Zaczarowana rybka", "Złodziej kolorów", "Odnalezione Słońce", "Ostatnie drzewo".

 16. 25 kwietnia 2024 roku uczniowie klas starszych pogłębiali wiedzę na temat porostów i grzybów zlichenizowanych pod czujnym okiem edukatora SPN pana Łukasza Fuglewicza. Jak zawsze była to niezwykle cenna lekcja przyrody.

 17. 9 maja 2024 roku zorganizowano dla naszych uczniów kolejne warsztaty przyrodnicze ze Słowińskim Parkiem Narodowym. Młodsze dzieci poznawały Legendy botaniczne i rozpoznawały rośliny z okolicznych łąk. Ich starsi koledzy zapoznawali się z mikroplastikiem. Niepokojący jest fakt, że plastik jest obecny już w naszej krwi! 

18. Spotkanie z edukatorem z Nadleśnictwa Lębork dla uczniów z klas IV-VIII

Warsztaty przyrodnicze z edukatorem z Nadleśnictwa Lębork ,,W królestwie pszczół" dla uczniów klas 4-8. W piątkowy poranek uczniowie poznali ciekawostki z życia pszczół, mogli też podczas zajęć na żywo obserwować zachowania tych niezwykłych owadów.

 

Konkursy przyrodnicze:

1.Uczniowie naszej szkoły zostali wyróżnieni w konkursie plastycznym zorganizowanym przez Słowiński Park Narodowy "Mój jesienny przyjaciel".

W konkursie uczestniczyło 14 szkół podstawowych i 10 przedszkoli. Wpłynęło 318 prac. Z oddziału przedszkolnego wyróżnienia otrzymały: Marcelina Porzucek i Maja Lis. Natomiast w kategorii klasa 1-3 wyróżnienie otrzymała Hanna Owczarek. 

 2. Konkurs plastyczny "Dzika przyroda wokół nas". Podsumowanie konkursu plastycznego ,,Dzika przyroda wokół nas", realizowanego w ramach projektu ,,Utworzenie ekopracowni w Szkole Podstawowej w Szczenurzy". 16 kwietnia 2024 roku naszą szkołę odwiedzili uczniowie, których prace zostały nagrodzone w tym konkursie. Z naszej szkoły w kategorii wiekowej 6-8 II miejsce zajęła Yekatierina Kiianchenko, w kategorii 9-11 lat wyróżnienie otrzymała Magdalena Jaworska. Natomiast w kategorii 12-14 lat II miejsce zdobyła Dagmara Konkol, a wyróżniona została Wiktoria Cheba. 

Akcje przyrodnicze:

1. 21 marca 2024 roku "Akcja sadzenia dębów". Uczniowie z klas 4-8 powitali wiosnę z przytupem! Dzięki współpracy z Nadleśnictwem z Lęborka posadzili na terenie Charbrowskiego Boru dwa tysiące sadzonek dębów! Na zakończenie pracy było ognisko z kiełbaskami i słodką przekąską.

2. 12 kwietnia 2024 roku sadzenie drzew na terenie leśnictwa Leśnice. Uczniowie naszej szkoły wzięli udział w szóstej edycji akcji sadzenia drzew #sadziMY. Ten rok jest szczególny, gdyż obchodzimy 100lecie Lasów Państwowych. Nasi uczniowie z zaangażowaniem sadzili sadzonki sosny. Po pracy mogli odpocząć przy ognisku, gdzie upiekli i zjedli kiełbaski. 

Przejdź do góry strony