Skocz do głównej treści strony
Szkoła Podstawowa w Szczenurzy

Materiały dla klas

Turniej Wiedzy Pożarniczej 
KLASA 1 
KLASA 2 
KLASA 3 
KLASA 4 
KLASA 5 
KLASA 6 
KLASA 7 
KLASA 8  

 

Edukacja zdalna — informacje, przydatne linki

Kształcenie na odległość

DECYZJA DYREKTORA SZKOŁY PODSTAWOWEJ W SZCZENURZY W SPRAWIE ORGANIZACJI ZDALNEGO NAUCZANIA I OCENIANIA UCZNIÓW

Zalecam co następuje:

 1. Od 25.03.2020 r. dnia 8 kwietnia 2020 (z możliwością przedłużenia terminu) Szkoła Podstawowa  w Szczenurzy prowadzi kształcenie na odległość.
 2. Rozpoczyna się kontynuacja realizacji programu nauczania. Nauczyciele kształcenia zintegrowanego, nauczyciele przedmiotów (w klasach 1-8) przygotowując materiały edukacyjne do kształcenia na odległość dokonują weryfikacji dotychczas stosowanego programu nauczania tak, by dostosować go do wybranej metody kształcenia na odległość.
 3. We wskazanym okresie szkoła w realizacji kształcenia na odległość wykorzystuje e- dziennik, komunikatory, platformy edukacyjne, grupy społecznościowe, pocztę elektroniczną. Dla uczniów, którzy nie mają komputera lub dostępu do Internetu materiały edukacyjne przesyłane są przez telefon.
 4. Nauczyciele przedmiotów mają obowiązek poinformowania rodziców o przesyłanych materiałach, a także możliwych sposobach i formach ich realizacji przez dziecko w domu.
 5. Harmonogram zajęć on-line poszczególnych oddziałów oparty jest na dotychczasowym podziale godzin oddziałów klasowych. (kontaktujemy się z uczniami w czasie zgodnym z dotychczasowym planem lekcji, kontakt nie musi trwać 45 min, może zostać skrócony).
 6. Nauczyciel uwzględniając na jednostce lekcyjnej zaplanowany przez siebie temat (obejmujący zakres programu nauczania) dostosowuje ilość zadań i podział czasu pracy z uczniami do ich potrzeb psychofizycznych z uwzględnieniem zasad bezpiecznego korzystania przez uczniów z urządzeń wykorzystywanych w komunikacji elektronicznej.   
 7. Nauczyciel na prowadzonej jednostce lekcyjnej wyjaśnia uczniom treści programowe z wykorzystaniem opracowanych przez siebie form przekazu.
 8. Nauczyciel może przesłać uczniom opracowany przez siebie materiał on-line przed rozpoczęciem zajęć, który zrealizuje z uczniami według podziału godzin. W przesłanym materiale nauczyciel zależnie od potrzeb uwzględnia następujące treści: temat zajęć, notatka do zeszytu dla uczniów, forma przekazu treści dedykowanych uczniom (np. program prezentacyjny, edytor tekstu, quiz etc.) link do filmiku wyjaśniającego dane pojęcie oraz zadania do wykonania z podręcznika, ćwiczeń lub dedykowanych stron internetowych.
 9. Nauczyciel ustala z oddziałem klasowym formę i zakres czasowy kontaktu z uczniami w dniu, w którym zrealizował lekcję.
 10. Nauczyciel ustala uczniom czas na odesłanie wykonanego ćwiczenia, polecenia lub zleconego zadania domowego – do określonej godziny danego bądź kolejnego/ych dnia/i uwzględniając indywidualne możliwości psychofizyczne uczniów oraz uwarunkowania technologiczne posiadanych przez nich narzędzi elektronicznych.
 11. Nauczyciele prowadzący zajęcia w świetlicy przygotowują on-line zestaw zabaw i ćwiczeń, które uatrakcyjnią uczniom czas spędzany w domu.
 12. Szkolny pedagog i psycholog pełnią dyżur dla uczniów i rodziców on-line w dotychczas ustalonych formach.
 13. Nauczyciele monitorują i sprawdzają wiedzę uczniów oraz ich postępy w nauce zgodnie   z systemem oceniania dostosowanym do nauczania na odległość.

ZASADY OCENIANIA UCZNIÓW OD DNIA 25 MARCA 2020 r. DO DNIA 8 KWIETNIA 2020 r. 

 1. Ocenianiu podlegają zadania domowe, które uczniowie przekazują nauczycielom w ustalony wcześniej sposób.
 2. Nauczyciel ustala zadania, które podlegają ocenie. Informuje o tym ucznia.
 3. Zadaniem ucznia jest terminowe wykonywanie prac zleconych przez nauczyciela.
 4. Ocena zostanie wystawiona na podstawie odesłanej przez ucznia pracy w formie dostosowanej do możliwości ucznia.
 5. Na ocenę końcoworoczną z zachowania i przedmiotu będzie miał wpływ stopień zaangażowania ucznia w wykonywanie prac zleconych przez nauczyciela.

Drodzy Uczniowie, Rodzice, Pracownicy szkoły

W związku z Rozporządzeniem MEN zmieniającym rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 dyrektor Szkoły Podstawowej w Szczenurzy informuje, że edukacja w dalszym ciągu przebiegać będzie zdalnie. Tym samym od dnia 25 marca 2020 roku nauczyciele będą prowadzili zajęcia w ten sposób, aby realizować podstawę programową i mieć możliwość oceny uczniów. Wykorzystany zostanie do tego dziennik elektroniczny. Będą tam wpisywane tematy zajęć, zakres materiału i oceny. Jeżeli chodzi o frekwencję to każdy nauczyciel zaznaczać będzie "nauczanie zdalne". Poniżej znajdziecie Państwo link, jakimi metodami, oprócz tych dodatkowych ustalonych indywidualnie przez nauczycieli, będziemy się z Państwem kontaktować.
https://www.vulcan.edu.pl/strona/edukacja-zdalna-759
Informacja o kształceniu na odległość

W tym miejscu bardzo dziękuję za dotychczasowe Państwa starania i wsparcie okazywane Waszym dzieciom i nauczycielom. W razie jakichkolwiek wątpliwości, zapytań, pomysłów itp. bardzo proszę o kontakt na adres: sekretariat@szkolaszczenurze.pl, lub tel: 598663117, 693 797 151

Z poważaniem 

Dyrektor Szkoły Podstawowej w Szczenurzy 
Wioletta Malek

Przekazujemy Wam też linki do bezpiecznych stron edukacyjnych. W wolnej chwili można tam zajrzeć i zgłębić swoją wiedzę w wybranym temacie. Dla klas młodszych do pobrania również podręczniki pod linkiem nr 1

 1. https://www.mac.pl/flipbooki
 2. https://www.gov.pl/web/zdalnelekcje
 3. https://dyktanda.pl/
 4. Epodreczniki.pl
 5. Portal wiedzy dla nauczycieli
 6. Strona Centralnej Komisji Egzaminacyjnej i komisji okręgowych
 7. Podręcznik internetowy „Włącz Polskę!”
 8. Portal lektury.gov.pl
 9. Strona Centrum Nauki Kopernik
 10. Portale edukacyjne IPN: 
 11. Portal edukacyjny Instytutu Pamięci Narodowej i Serwis IPN Przystanek historia
 12. Strona Krajowego Biura Programu eTwinning
 13. Serwis Ninateka
 14. Serwis Muzykoteka Szkolna
 15. Biblioteka Cyfrowa Polona
 16. Biblioteka Cyfrowa Ośrodka Rozwoju Edukacji
 17. Serwis Telewizji Polskiej
 18. Serwis Polskie Radio Dzieciom

Przejdź do góry strony