Skocz do głównej treści strony
Szkoła Podstawowa w Szczenurzy

Obiady

Od dnia 18 września 2023 r. uczniowie będą mogli korzystać ze stołówki szkolnej.

Opłaty za posiłki uiszczane będą wyłącznie w formie przelewu na konto szkoły:

05 9324 0008 0006 3438 2000 0010

Bank Spółdzielczy w Łebie

Stawka za obiady:

obiad 6 zł

śniadanie 2 zł

Za miesiąc wrzesień 2023 r. uczniowie klas 1-8 płacą 60 zł - 10 obiadów

Dzieci z oddziału przedszkolnego 80 - śniadania + obiady

Płatne do 10 września 2024 r. 

O wysokości opłaty za dany miesiąc rodzice informowani są wiadomością tekstową sms przez panią Magdalenę Lach intendentkę.

Odpłatność za posiłki.
Opłata za posiłki w stołówce szkolnej, wnoszona jest za każdy miesiąc z góry, najpóźniej do 10-go każdego miesiąca. W przypadku niekorzystania w danym miesiącu z posiłków (spowodowanych np. chorobą dziecka) należność za miesiąc następny pomniejsza się o kwotę za niewykorzystane  posiłki tylko w przypadku zgłoszenia niemożności korzystania z obiadu u intendenta stołówki lub w sekretariacie szkoły.

tel: 598663117 - sekretariat

tel. 721 889 506 - intendent Magdalena Lach

  • W dniu poprzedzającym nieobecność — najpóźniej do godz. 8.00 tego dnia
  • Dłuższa nieobecność — w dniu poprzedzającym pierwszy dzień nieobecności (najpóźniej do godz. 11:00 tego dnia)

 W tytule przelewu należy umieścić następujące elementy:

  • SPSzczenurze
  • Imię i nazwisko ucznia, klasa
  • Ilość obiadów (np.15)
  • Nazwę miesiąca, za który wnoszona jest opłata

Przykład:

SP Szczenurze, Jan Kowalski, klasa V, 10 obiadów, wrzesień

W przypadku rodzin wielodzietnych i przelewu wspólnego proszę wpisać:

  • imię i nazwisko każdego dziecka, klasy, ilość obiadów dla każdego ucznia, nazwę miesiąca
  • Przykład:

SPSzczenurze, Jan Kowalski, klasa V, 17 obiadów, wrzesień; Jan Nowak, klasa VIII, 15 obiadów, wrzesień.

Przejdź do góry strony