Skocz do głównej treści strony

Zajęcia dla uczniów

Zajęcia dla uczniów Szkół Podstawowych:

Harmonogram zajęć w ramach projektu w roku szkolnym 2017/2018

Zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe:

Gr.1 - trener Ewa Bucholc - wtorek 13.30-15.05
Gr.II - trener Ewa Gwiazda - piątek 13.30-15.05
Gr.III - trener Bartosz Adamski - środa 13.30-15.05

Zajęcia z języka angielskiego:

Gr.I - trener Grzegorz Piećko - piątek 13.30-15.05
Gr.II - trener Adriana Nowicka - wtorek 13.30-15.05
Gr.III - trener Adriana Nowicka - piątek 13.30-15.05

  • zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe dla kl. IV, V, VI

Zaplanowane dodatkowe lekcje to zajęcia ogólnorozwojowe kształtujące i rozwijające kompetencje uczniów w zakresie przedmiotów przyrodniczych, matematyki, kompetencji uczenia się, rozumowania i odkrywania wewnętrznych zasobów. Na zajęciach prowadzone są też ćwiczenia wyrażania emocji, kształtowania postaw asertywnych i empatii. Dzieci nauczą się jak radzić sobie w trudnych sytuacjach takich jak sprawdzian, ważna wypowiedź ustna, czy egzamin. Poznają proste techniki relaksacyjne. Nauczą się jak poradzić sobie z porażką szkolną, lub konfliktami z rówieśnikami.

  • zajęcia z języka angielskiego dla klas IV, V, VI

W trakcie zajęć zaplanowano dla uczestników dostęp do platformy e-learningowej – dodatkowej pomocy w nauce za pośrednictwem komputera i Internetu w dogodnym dla nich czasie i miejscu. Pośród lektorów będzie native speaker, czyli rodzimy użytkownik języka angielskiego. Program będzie odpowiadał na wymagania uczniów w różnym wieku i na różnym etapie edukacyjnym a dodatkowo zagwarantuje odpowiednie efekty, opiekę profesjonalnych lektorów i wesoło spędzony na zajęciach czas. Lekcje prowadzone będą z  wykorzystaniem wielu zmysłów - słuchu, wzroku, dotyku, często wymagające zaangażowania ruchowego dziecka.

  • "Innowacyjny globalnie"- Wyjazd edukacyjny do Hewelianum w Gdańsku

Zajęcia dla uczniów Gimnazjum przy Zespole Szkół w Wicku:

  • doradztwo zawodowe dla uczniów gimnazjum

Trenerzy podczas zajęć wyposażą ucznia w umiejętności zarządzania własną karierą zawodową, które mogą być wykorzystywane w pracy w przyszłości, pomogą uczniowi w opracowaniu i realizacji marketingowego planu poszukiwania najpierw odpowiedniej ścieżki edukacji, a później pracy lub rozwoju własnego biznesu poprzez określenie jego prawdziwego powołania zawodowego. Uczeń odkrywa swoje pasje i cel, któremu podporządkowane są jego decyzje, dzięki czemu może wybrać pracę, którą będzie kochał, która zapewni mu dostatnie życie i umożliwi zachowanie równowagi w życiu.

  • zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe Gimnazjalistów

Zajęcia skierowane do gimnazjalistów, są odpowiedzią na potrzeby i realne problemy gimnazjalistów. Dzięki skupieniu się na rozwoju inteligencji emocjonalnej i empatii opierających się na uważności, aktywnym słuchaniu, odczuwaniu rezonansu emocjonalnego, a także uruchomieniu duchowości, na kursie gimnazjaliści uczą się działania na rzecz ważnych wartości i dobra wspólnego, a przede wszystkim siebie.

  • zajęcia z Kulturoterapii

Kultura integruje jednostkę z otoczeniem. Dzieci poprzez tworzenie komunikują się z odbiorcą, będąc widzem interpretują przekaz nadawcy. Tworzenie wspólnych projektów (film, spektakl, wystawy fotograficzne itp.) integruje, umożliwia ekspresję, buduje samoocenę dostarczając przy tym wiele satysfakcji. Sztuka posiada również właściwości katarktyczne, co pomaga w radzeniu sobie w czasie traumatycznych przeżyć osobistych. Podczas zajęć uczniowie będą krytycznymi odbiorcami wszelkich form audiowizualnych. Ich tematyka zostanie dostosowana do aktualnie poruszanych zagadnień. Każdy seans stanie się pretekstem do dyskusji. Dzieci będą też tworzyć stosując zróżnicowane formy sztuki. Prace mające wartość dydaktyczną będą prezentowane szerszemu odbiorcy.

  • zajęcia z kreatywności i innowacyjności – robotyka

To głównie zabawy konstrukcyjne oraz pierwsza przygoda z  programowaniem. Dzieci na każdych zajęciach budują robota, który jest tknięty w życie za pomocą prostego programu. Warsztaty robotyki to połączenie informatyki, budowania robotów i świetnej zabawy. Celem zajęć jest pokazanie, że robotyka może być przygodą i pasją. Uczestnicy poza budowaniem robotów mają okazję poprzez zabawę zrozumieć podstawowe zagadnienia z informatyki, techniki, matematyki i elektroniki, co wpływa na szybsze przyswajanie programu szkolnego. Budowanie konstrukcji rozwija zdolności wizualno-przestrzenne. Z kolei przy programowaniu robotów kształtuje się inna umiejętność, niezbędna w nauce, czyli logiczne myślenie.

  • zajęcia z języka angielskiego w formie obozu tematycznego

Zajęcia dla gimnazjalistów zaplanowane będą w formie obozów - tzn. zajęć odbywających się w dni wolne od zajęć szkolnych podczas ferii lub wakacji - w ciągu 6 godzin. Tu uczniowie pogłębią już zdobyte umiejętności posługiwania się językiem angielskim poprzez prowadzenie zajęć w sposób pomagający przełamać barierę mówienia, z wykorzystaniem wielu ciekawych materiałów autentycznych, oraz najnowszych technologii ułatwiających uczenie się.

Zajęcia "Kompetencje kluczowe - nasz przepis na sukces" - raport  z dotychczasowych działań

Do projektu zakwalifikowano 24 uczniów z klas 4-6, po 8 osób z każdej klasy. W ramach projektu do końca roku szkolnego 2016/2017 zostanie przeprowadzonych 140 godzin. Na pierwszym spotkaniu uczestnicy projektu napisali pre-test sprawdzający takie umiejętności jak: pamięć, koncentracja oraz logiczne myślenie. Następnie uczniowie zawiązali kontrakt na dużym arkuszu papieru oraz wspólnie ustalili nazwę swojej grupy. Kolejne zajęcia odbywają się według ustalonego schematu.

Na początku zajęć odbywa się tzw. rundka, czyli dzieci wypowiadają się na temat tego np: "Jak się dzisiaj czują?", "Co dobrego ich spotkało?"itp. Następnie uczestniczą w grze interakcyjnej. Po takiej rozgrzewce przychodzi czas na relaks, podczas którego trener odczytuje rytuał treningowy. Najistotniejsze w relaksie to zachowanie odpowiedniej postawy ciała przy zamkniętych oczach. Zajęcia prowadzone są przy dźwiękach muzyki barokowej.

W dalszej części uczniowie koncentrują się na "kropce" przez 2 minuty lub grają w "muchę". Takie ćwiczenia są niezbędne do skupienia uwagi u dzieci. 

Na zajęciach uczestnicy pracują także z podręcznikiem. Są w nim świetne zadania, służące poprawie logicznego myślenia, pamięci, koncentracji uwagi, a przede wszystkim są dostosowane do poziomu każdego dziecka, co zwiększa wiarę w ich własne możliwości. Zamiennie z podręcznikiem trenerzy stosują również grę w kości, lub piłeczki tenisowe do nauki żonglowania, których celem jest wspomaganie koncentracji oraz jako trening dla mózgu. Tak kończy się pierwsza godzina spotkania.

Druga godzina spotkania rozpoczyna się od  rozruchu. Następnie przeprowadzany jest eksperyment. W dalszej części ustalany jest temat spotkania. Trenerzy w naszej szkole prześcigają się w pomysłach, ale nie można ujawnić szczegółów, gdyż obowiązuje zasada "czterech ścian".

Zajęcia kończą się przeprowadzeniem rundki na zakończenie zajęć. Dzięki informacjom zwrotnym pozyskiwanym od uczestników podczas tzw. rundki, trenerzy mają pewność, że zajęcia wywołują radość, poczucie bezpieczeństwa, zrozumienia.

Trenerzy w naszej szkole w kontakcie z członkami grupy wybierają takie zadania do realizacji, które skierowane są na grupę jako całość, a także są ukierunkowane na poszczególnych uczestników. Taka taktyka sprawia, że grupa chętnie uczestniczy w zajęciach, a efekty z prowadzonych zajęć już są widoczne na zajęciach lekcyjnych.

Przejdź do góry strony